Kuizi Biologjia - pjesa e 17 Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 17 përmban 51 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcio [...]
Minibot A Destroy the evil viruses that want to infect the human body. 50 funny levels, 4 abilities and 12 different enemies. Move—-RIGHT & LEFT key Jump—-UP key Attack—-Z key Absorb/Use [...]
WebPlayHub is proudly powered by MyArcadePlugin - WordPress Arcade